• Bodembeweging
  • Bodembeweging

TECHNISCHE COMMISSIE BODEMBEWEGING

De Technische commissie bodembeweging (Tcbb) is een onafhankelijke commissie die adviseert over het verband tussen opsporing, winning van delfstoffen en bodembeweging. De commissie bestaat uit deskundigen op vele gebieden, zoals delfstofwinning, geologie, seismologie, grondmechanica, hydrologie, constructieleer en juridische aangelegenheden.  

⇒Wilt u de Tcbb inschakelen? Klik hier.

  Het secretariaat van de Tcbb is van 09:00 tot 16:00 uur telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

Laatste nieuws