• Bodembeweging
  • Bodembeweging

TECHNISCHE COMMISSIE BODEMBEWEGING

De Technische commissie bodembeweging (Tcbb) is een onafhankelijke commissie die adviseert over het verband tussen opsporing, winning van delfstoffen en bodembeweging. De commissie bestaat uit deskundigen op vele gebieden, zoals delfstofwinning, geologie, seismologie, grondmechanica, hydrologie, constructieleer en juridische aangelegenheden.   Het secretariaat van de Tcbb is tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

Laatste nieuws