De onderneming die zoekt naar delfstoffen of deze wint, is aansprakelijk voor schade die hierdoor ontstaat. Als u daardoor schade heeft, kunt u de mijnonderneming aansprakelijk stellen. Deze zal dan meestal laten onderzoeken of er verband bestaat tussen haar werkzaamheden en de schade. Als u niet weet welke mijnonderneming aangesproken moet worden, dan kunt u hierover informatie inwinnen bij het secretariaat van Tcbb: 088 – 042 5718 / secretariaat@tcbb.nl