Limburg

In Limburg zijn vijf kolenmijnbouwondernemingen actief geweest, te weten: De Staatsmijnen, Oranje Nassau, Laura & Vereeniging, Willem – Sophia en de Domaniale mijnmaatschappij. Deze ondernemingen bestaan zelf niet meer, wel is in een drietal gevallen een rechtsopvolger aan te wijzen. In onderstaand overzicht wordt aangegeven of, en zo ja wie, de rechtsopvolger is van de vroegere kolenmijnbouwmaatschappijen.

Concessiehouder -> Rechtsopvolger
De Staatsmijnen -> DSM
Oranje Nassau -> Oranje Nassau Mijnen B.V.
Laura & Vereeniging -> Umicore N.V.
Willem – Sophia -> n.v.t.
Domaniale mijnmaatschappij -> n.v.t.

Indien er voor een concessie geen rechtsopvolger aangewezen wordt, kan een beroep gedaan worden op het waarborgfonds mijnbouwschade (hoofdstuk 9 van de Mijnbouwwet).
Is er wel een rechtsopvolger dan moet die volgens de regels van het burgerlijke recht (artikel 6:177 van het Burgerlijk Wetboek) aansprakelijk worden gesteld, desgevraagd na advies van de Tcbb over het oorzakelijk verband en de omvang van de schade (paragraaf 6.2 van de Mijnbouwwet). Op onderstaand kaartje kunt u zien welke onderneming in uw omgeving actief was.

 

 

Concessiehouders_Limburg

 

Bij schade in de concessies van de Staatsmijnen kunt u contact opnemen met:
Koninklijke DSM N.V.
Postbus 18
6160 MD GELEEN

Bij schade in de concessies van de Oranje-Nassau Mijnen kunt u contact opnemen met:
Oranje-Nassau Mijnen B.V.
Postbus 95105
1090 HC AMSTERDAM

Bij schade in de concessies van de Umicore kunt u contact opnemen met:
Umicore Marketing Services Belgium
Broeckstraat 31
1000 Brussel
België

 

Als onduidelijk is in welke concessie een pand ligt, kan contact opgenomen worden met het secretariaat van de Tcbb.