Als u het niet eens bent met de afhandeling van uw schadeclaim door de mijnonderneming, dan kunt u de Tcbb inschakelen. Voorwaarde is wél dat dat de betrokken onderneming eerst de kans moet hebben gehad om zelf de schadeoorzaak technisch te onderzoeken. Daarna beslist de Tcbb of opnieuw een technisch onderzoek wordt ingesteld; zij kan hiervoor een onderzoeksbureau inschakelen.