• Wilt u de Tcbb inschakelen? Meld dan uw zaak schriftelijk aan de Tcbb binnen een maand nadat u van de betrokken mijnonderneming een antwoord hebt gehad waar u het niet mee eens bent (of ten laatste binnen vier maanden nadat u deze onderneming voor het eerst hebt aangesproken en u binnen deze termijn nog geen antwoord hebt gekregen).

 

  • Houd er wel rekening mee dat u ook de mijnbouwonderneming op tijd moet hebben aangesproken als u de Tcbb om een advies wilt vragen. U moet uw eerste claim bij de mijnbouwonderneming hebben neergeldg binnen drie maanden nadat u bekend bent geworden of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met de schade die u hebt geleden.

 

  • Voeg bij het verzoek om een advies van de Tcbb al het documentatie materiaal dat u over uw schadezaak heeft. U kunt hier een Formulier adviesverzoek Tcbb en het protocol van de Tcbb voor het afwikkelen van claims downloaden.

 

  • De kosten voor het inschakelen van de Tcbb bedragen EUR 90,00 voor natuurlijke personen voor anderen bedragen de kosten EUR 181,00. Het bedrag wordt teruggestort
    als de Tcbb adviseert tot een schadevergoeding hoger dan het bedrag dat de mijnonderneming u heeft geboden.