Openbaarheid van informatie bij de Tcbb

De Tcbb streeft een zo groot mogelijke openbaarheid na van bij haar beschikbare informatie.

De Tcbb maakt uit eigen beweging informatie openbaar via de website, zoals de adviezen over winningsplannen, jaarverslagen en informatiemateriaal.

Daarnaast kan een ieder een verzoek om bepaalde informatie bij de Tcbb indienen. De Tcbb past daarbij de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) toe. Bij ieder verzoek wordt zorgvuldig beoordeeld in hoeverre de bij de Tcbb berustende informatie openbaar kan worden gemaakt. Wanneer de gevraagde informatie afkomstig is van anderen, vraagt de Tcbb eerst of de informatie openbaar kan worden gemaakt.

Meer informatie over de Wob is te vinden op wetten.nl.