De Technische commissie bodembeweging onderscheidt in haar adviezen twee componenten die zich voordoen bij bodembeweging. Te weten: bodemdaling en bodemtrilling.

Klik hier voor meer informatie over bodemdaling

Klik hier voor meer informatie over bodemtrilling