Meer informatie over bodembeweging

KNMI, afdeling Seismologie
www.knmi.nl/seismologie

Deltares
www.deltares.nl

Staatstoezicht op de Mijnen
www.sodm.nl

TNO Geologische Dienst Nederland
www.tno.nl