kaart_trillingen2

Soms kan tijdens de winning van delfstoffen een kleine, plotselinge verschuiving in de ondergrond optreden. Dat gebeurt meestal op een plek waar al een breuk in de aardkorst zit. Je voelt dan een aardschok en er is een kans op schade aan huizen en gebouwen. Bijvoorbeeld scheuren in de muur of in pleister werk.

Ook kan soms schade optreden tijdens het zoeken naar delfstoffen, wanneer gebruik wordt gemaakt van ontplofbare stoffen of bijvoorbeeld machines die trillingen teweegbrengen.