De Technische commissie bodembeweging bestaat uit deskundigen op vele gebieden, zoals delfstofwinning, geologie, seismologie, grondmechanica, hydrologie, constructieleer en juridische aangelegenheden. De volgende leden maken deel uit van de commissie:

Voorzitter:

 • mr. I.P.A. van Heijst

 

Leden:

 • dr. H.W. Haak (vice-voorzitter)
 • ir. F.B.J. Gijsbers
 • drs. J.J. Klasen
 • mr. G.G. Vermeulen
 • ir. G. Hannink
 • prof. ir. A.C.W.M. Vrouwenvelder
 • prof. dr. H.G. Sol

 

Secretariaat:

 • mw. drs. C.H. Krijger (secretaris)
 • mw. K. van der Hoeven (medewerker Tcbb)

 

Waarnemer ministerie van Economische Zaken

 • ir. F.J.R. Denys