Het verband tussen opsporing, winning en bodembeweging wordt bekeken door de Technische commissie bodembeweging (Tcbb). De Tcbb is een onafhankelijke commissie met een aantal adviestaken:

  • Advies geven aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over de gevolgen van mijnbouw voor beweging van de aardbodem en mogelijk hierdoor ontstane schade;

 

  • Advies geven over delfstofwinning en de hierdoor veroorzaakte bodembeweging aan burgers die hiermee te maken hebben;

 

  • Onder voorwaarden advies geven aan burgers die door een dergelijke bodembeweging schade hebben ondervonden over de hoogte van een door de mijnonderneming hiervoor te geven vergoeding. De Tcbb kan dan een technisch onderzoek instellen naar de vraag of, en zo ja in hoeverre de schade is veroorzaakt door bodembeweging als gevolg van mijnbouw.

 

Downloads

Mijnbouwwet

Mijnbouwregeling

Bestuursreglement van de Tcbb