Advies bij schade

  • Iedereen (publiek zichtbaar)

U heeft schade aan uw woning door bodembeweging. U denkt dat dit komt door mijnbouwactiviteiten. Heeft u de verantwoordelijke onderneming hiervoor aansprakelijk gesteld? Maar bent u het niet eens met hun antwoord? Dan is het mogelijk een advies aanvraag bij de Tcbb in te dienen.

Weet u niet bij welke mijnbouwonderneming u moet zijn? Neem dan contact op met het Landelijk Loket Mijnbouwschade.

Advies aanvragen

De Tcbb geeft advies over schade door bodembeweging veroorzaakt door mijnbouwactiviteiten. Het gaat om bodemdaling of -stijging en bodemtrilling, zoals een aardbeving. Daarnaast doen we uitspraken over schade door voormalige steenkolenwinning en stijgend mijnwater. Accepteren we uw aanvraag, dan voeren we een onderzoek uit. Tot slot ontvangt u een rapport met ons advies waarin we antwoord geven of er een relatie is tussen de schade aan uw woning en bodembeweging door mijnbouwactiviteiten.

Check via onderstaand formulier (fase 1) of u een advies aanvraag kunt indienen.

Fase 1: Controle voor indienen advies aanvraag (word-document).

Heeft u het formulier doorlopen? Beschikt u over alle informatie om een advies aanvraag in te dienen? Gebruik hiervoor onderstaand formulier (fase 2). Let op! De Tcbb neemt uw aanvraag alleen in behandeling als het formulier volledig is ingevuld en de volgende documenten zijn bijgevoegd:

  • foto's en/of rapporten van uw schade
  • uw claim van de mijnbouwmaatschappij
  • het definitieve antwoord van de mijnbouwmaatschappij

Fase 2: een advies aanvragen (word-document).

Kosten

De kosten voor ons advies bedragen €90 (voor personen) of €181 (voor organisaties/bedrijven). U krijgt dit bedrag terug als we een hogere schadevergoeding adviseren dan de vergoeding die de mijnbouwonderneming u nu biedt.
Let op: we keren geen schadebedrag uit. We herstellen ook de schade niet.

Wat gebeurt er na uw aanvraag?

Alle stappen die de Tcbb neemt na ontvangst van uw aanvraag staan beschreven onder Werkwijze.