Voorwaarden

 • Iedereen (publiek zichtbaar)

Met de betaling van de €90,- of €181,- gaat u akkoord met de onderstaande voorwaarden van de Tcbb:

 • De Tcbb brengt een advies uit over het oorzakelijk verband tussen uw schade en de bodembeweging als gevolg van de mijnbouwactiviteiten en de hoogte van het schadebedrag (artikel 114, lid 1, onderdeel d, en artikel 119, lid 5, Mijnbouwwet).
 • De Tcbb neemt het verzoek om advies pas in behandeling:
  - als vaststaat dat de mijnbouwmaatschappij weigert de schade te vergoeden (artikel 116, Mijnbouwwet), èn
  -
  na ontvangst van uw betaling van €90,- of €181,- (artikel 117, lid 1, 2 en 3, Mijnbouwwet).
 • De Tcbb stuurt een kopie van uw verzoek om advies aan de mijnbouwmaatschappij (artikel 118, lid 2, Mijnbouwwet).
 • De Tcbb vraagt uw dossier op bij de mijnbouwmaatschappij (artikel 120, Mijnbouwwet).
 • De Tcbb deelt uw gegevens alleen met het bedrijf dat voor de Tcbb aanvullend onderzoek bij/voor u doet (artikel 119, lid 1, Mijnbouwwet). Uw gegevens worden niet gedeeld met andere bedrijven of organisaties.
 • De Tcbb streeft er naar om het voorlopig Tcbb-advies binnen 3 maanden en uiterlijk binnen 6 maanden na ontvangst van de adviesvergoeding uit te brengen (artikel 119, lid 2, Mijnbouwwet).
 • De Tcbb stuurt het voorlopig advies naar u en de mijnbouwmaatschappij. Zowel u als de maatschappij kunnen binnen 4 weken bedenkingen indienen tegen het voorlopig advies (artikel 119, lid 2 en 3, Mijnbouwwet).
 • Na ontvangst van de bedenkingen (of het verstrijken van de termijn van 4 weken hiervoor) brengt de Tcbb binnen een redelijke termijn het definitieve advies uit. Dit advies wordt naar u en de mijnbouwmaatschappij gestuurd.
 • De Tcbb bewaart de gegevens met betrekking tot uw schade voor eigen onderzoek.