Wob-verzoeken

  • Iedereen (publiek zichtbaar)

Iedereen kan een verzoek om bepaalde informatie bij de Tcbb indienen. De Tcbb past daarbij de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) toe. Bij ieder verzoek wordt zorgvuldig beoordeeld of de bij de Tcbb berustende informatie openbaar kan worden gemaakt. Wanneer de gevraagde informatie afkomstig is van anderen, vraagt de Tcbb eerst of de informatie openbaar kan worden gemaakt.

Meer informatie over de Wob is te vinden op www.wetten.nl.